il·lustració i disseny gràfic

NOM DEL PROJECTE

Vall Ferrera, producció de ferro

DETALLS

A la Vall Ferrera, segles després del període romà, es va tornar a produir ferro aprofitant l’energia hidràulica; va ser el moment de les fargues. A la vall n’hi ha fins a cinc de documentades, que van funcionar en períodes diferents, entre el 1655 i 1872. Aquesta important activitat metal·lúrgica necessitava tres elements principals: l’aigua, el mineral i el carbó vegetal. Això va transformar el paisatge, l’estructura forestal de la vall i, molt especialment, del bosc de Virós.

PROJECTA I GESTIONA  GEOSILVA
ANY  2011

  • CLIENT

    Parc Natural de l'Alt Pirineu

Three Columns