il·lustració i disseny gràfic

NOM DEL PROJECTE

Territori de Masies

DETALLS

Retolació al sud del Sol­sonès per desvetllar l’empremta històrica des de fa més de 1.000 anys a partir de 3 eixos:
– un recorregut per la Ca­ta­lun­ya comtal i la Mar­ca His­pà­ni­ca, terra de to­rres i cas­te­lls, i fron­te­ra en­tre el món cristià i el sarraí.
_ les joies del barroc i l’impacte d’aquest perío­de en el pròsper món rural del segle XVIII
_ i les gue­rres car­li­nes durant el se­gle XIX

COORDINA  STOA
PROJECTE  2011

  • Client

    Territori de masies

Three Columns