il·lustració i disseny gràfic

NOM DEL PROJECTE

Santuari d’Arboló

DETALLS

El Santuari d’Arboló, situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu, acull la Verge d’Arboló, patrona del Pallars. El color rogenc de l’ermita i de les roques de la zona ens mostra la singularitat geològica del lloc: es tracta de roca calcària de fa uns 359-416 milions d’anys  (època Devoniana) on les restes de goniatits (espècie de caragols marins) en formen l’estructura nodulosa; la coloració rogenca es deu a la presència de bacteris ferruginosos durant la deposició dels sediments.
Amb un ull fi, es poden veure alguns d’aquests ‘cargols’ fòssils gravats a la roca.

PROJECTA I EXECUTA  Geosilva
ANY  2013

  • CLIENT

    Parc Natural de l'Alt Pirineu

Three Columns