il·lustració i disseny gràfic

NOM DEL PROJECTE

El Ral, bar restaurant

DETALLS

A Solsona, abans de les obres del passeig del Camp, era molt típic anar a «guanyar el ral». Això consistia a arribar fins al final del passeig i, un cop allí, posar un peu fora la vorera per girar i tornar a baixar de nou tot passejant.

El Ral, situat al passeig de Solsona, ha recuperat el nom d’aquest antic costum solsoní. El disseny del logotip grafia precisament aquest aspecte a partir de dues fletxes girant. D’altra banda, la tipografia ens parla de nou i de vell, vell per l’aire cal·ligràfic de la lletra i nou per la col·locació de les paraules, sense espais ni majúscules.

Three Columns