il·lustració i disseny gràfic

NOM DEL PROJECTE

L’Aiguamoll de la Bòbila, zona humida protegida

DETALLS

L’Aiguamoll de la Bòbila ocupa un total de 8 ha (3 ha de zona inundable) incloses en l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya. Aquest espai natural s’originà amb l’extracció d’argila d’una antiga bòbila, en rebaixar-se els terrenys les aigües del subsòl van aflorar a la superfície.

La desaparició i degradació de les zones humides ha provocat importants disminucions d’animals i plantes. Pràcticament la meitat d’espècies vulnerables a Catalunya són pròpies d’aiguamolls. A la Bòbila hi trobem les principals espècies d’agrons i martinets de Catalunya. A partir de 1992 s’inicià el sanejament per recuperar la zona fins aconseguir convertir-la en un espai natural amb una gran diversitat d’espècies animals i vegetals.

GESTIONA  Senders del Pirineu
ANY  2009-2014

  • CLIENT

    Ajuntament de Santpedor

Three Columns